Tájékoztató az avar-és kerti hulladék égetés szabályairól!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar- és kerti hulladék égetésének 2021. január 1-jétől meghatározott teljes tilalmára vonatkozó szabályozást a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, a veszélyhelyzet végéig nem kell alkalmazni, így az önkormányzat rendelete szerint megállapított korábbi szabályok vannak érvényben.
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
15/2001. (X. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-a alapján:
– avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
– Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
– A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
– A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
– A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
– A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
– Tilos lábon álló növényzet, tarló, illetve közterületen tilos az avar és kerti hulladék égetése.
Fenti rendelkezések értelmében Vonyarcvashegy településen 2021. április 30-áig lehet avart és kerti hulladékot égetni, a meghatározott napi időszakban, az önkormányzati rendeletben előírt feltételek, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásának betartása mellett!
2021. május 1-jétől az avar- és kerti hulladék égetése szigorúan TILOS!
Aki a fenti szabályokat megszegi, az a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, vele szemben közigazgatási bírság és helyszíni bírság szabható ki.
A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000 Ft lehet.
Amennyiben valaki a szabályok megszegése miatt bejelentést kíván tenni, úgy a bejelentést munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 7,30-16,00 óráig, pénteken 7,30-13,30 óráig) az önkormányzati hivatalban lehet megtenni írásban (e-mail: igazgatas@vonyarcvashegy.hu), munkaidőn kívül a rendőrséget lehet értesíteni a 112. telefonszámon.
Kérek mindenkit, hogy tartsa be a jogszabályi előírásokat, és legyen tekintettel másokra, mert sajnos az utóbbi időszakban rendszeresen előforduló probléma, hogy az érintettek a fenti szabályokat figyelmen kívül hagyják, mely a lakosságot zavarja.
dr. Tüske Róbertné jegyző

Tetszik a cikk? Osszd meg másokkal is!