Karbantartási munkálatok a ZNET Telekom Zrt. hálózatában

A ZNET Telekom Zrt. partnere 2021.10.25-én 02:00 órától 2021.10.25. 04:00 óráig hálózatunkat érintő tervezett karbantartási munkát végez üzemzavar megelőzési jelleggel.
Emiatt hálózatunkon a tv szolgáltatásban kiesés várható.

A várható üzemidő kiesés max. időtartama: 2 óra

Munkatársaink mindent elkövetnek a szolgáltatás mielőbbi visszaállítása érdekében.

A tervezett karbantartásból adódó szolgáltatás kiesés szünetelésnek minősül, az éves rendelkezésre állásba nem számít bele.

Az előfizetői szolgáltatás Szolgáltató általi szünetelésének feltételeit az ÁSZF 5.1.2. pontja tartalmazza.

A hatályos ÁSZF szerint:
5.1.2. A Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő szüneteltetés
A Szolgáltató szüneteltetheti a Szolgáltatást az Előfizető 15 napos előzetes értesítése mellett, ha ez a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges, és nincsen olyan más gazdaságos műszaki megoldás, amely alkalmazása esetén nem kell a Szolgáltatást szüneteltetni. Az ilyen okból történő szüneteltetés időtartama naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg (Eht. 136. § (1) bekezdés a) pont).
5.1.2.1. A hálózat átalakítása, cseréje, karbantartása miatti szüneteltetés
Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az Előfizető előzetes, 15 nappal korábban történő értesítése mellett a hálózat a szolgáltatást biztosító műszaki rendszer átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt -más gazdaságos műszaki megoldás hiányában -kerül sor, ez naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg. A Szolgáltató az Előfizető-a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes -értesítése mellett végezheti.
5.1.3. Rendszeres karbantartás
Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. A szolgáltatás szüneteltetésével járó rendszeres karbantartást a Szolgáltató az Előfizető – a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes – értesítése mellett végezheti Mindkét fél érdekkörén kívül eső okból történő szüneteltetés:
a) Szünetel a Szolgáltatás előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén (Eht. 136. § (1) bekezdés b) pont).
b) Szünetel a Szolgáltatás a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terroristaelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon (Eht.136. § (1)bekezdés c) pont).

A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

Megértésüket és türelmüket megköszönve,

Tisztelettel:
ZNET Telekom Zrt.

Tetszik a cikk? Osszd meg másokkal is!