Hírek

Tájékoztató az avar-és kerti hulladék égetés szabályairól!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar- és kerti hulladék égetésének 2021. január 1-jétől meghatározott teljes tilalmára vonatkozó szabályozást a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, a veszélyhelyzet végéig nem kell alkalmazni, így az önkormányzat rendelete szerint megállapított korábbi szabályok vannak érvényben.
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
15/2001. (X. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-a alapján:
– avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
– Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
– A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
– A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
– A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
– A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
– Tilos lábon álló növényzet, tarló, illetve közterületen tilos az avar és kerti hulladék égetése.
Fenti rendelkezések értelmében Vonyarcvashegy településen 2021. április 30-áig lehet avart és kerti hulladékot égetni, a meghatározott napi időszakban, az önkormányzati rendeletben előírt feltételek, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásának betartása mellett!
2021. május 1-jétől az avar- és kerti hulladék égetése szigorúan TILOS!
Aki a fenti szabályokat megszegi, az a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, vele szemben közigazgatási bírság és helyszíni bírság szabható ki.
A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000 Ft lehet.
Amennyiben valaki a szabályok megszegése miatt bejelentést kíván tenni, úgy a bejelentést munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 7,30-16,00 óráig, pénteken 7,30-13,30 óráig) az önkormányzati hivatalban lehet megtenni írásban (e-mail: igazgatas@vonyarcvashegy.hu), munkaidőn kívül a rendőrséget lehet értesíteni a 112. telefonszámon.
Kérek mindenkit, hogy tartsa be a jogszabályi előírásokat, és legyen tekintettel másokra, mert sajnos az utóbbi időszakban rendszeresen előforduló probléma, hogy az érintettek a fenti szabályokat figyelmen kívül hagyják, mely a lakosságot zavarja.
dr. Tüske Róbertné jegyző

Meghosszabbodik a megvalósítás ideje a Kisfaludy pályázatnak

A koronavírus járvány miatt több idő áll az egyéb és magánszálláshelyek rendelkezésére az elnyert támogatások felhasználására, ugyanis 2021. szeptember 30-ig meghosszabbodik. Akik már befejezték a kivitelezési munkálatokat, a változástól függetlenül áprilisban megkezdhetik az elszámolást, amelynek pontos menetéről a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. folyamatosan tájékoztat minden nyertes pályázót.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-vel közösen 2020 nyarán hirdette meg a Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében megvalósuló pályázatot. A kiíráson 14.000 szálláshely 42 Mrd forint támogatásban részesült, szobánként legfeljebb 1 millió forint volt igényelhető.

Az MTÜ célja, hogy minden nyertes pályázó meg tudja valósítani a vállalt fejlesztéseket. A járványhelyzet miatti korlátozások és lezárások azonban ezeket a folyamatokat akár több hónappal is visszavethették. Ezért a pályázatokban megjelölt célok kivitelezésére 2021. szeptember 30-ig lesz lehetőség.

A pályázatok fizikai megvalósítását követő 90 napon belül minden pályázónak Záró beszámolót kell benyújtania a támogatás felhasználásának bemutatására. Aki 2021. március 31-ig elkészült a vállalt fejlesztéssel, az a változástól függetlenül áprilistól benyújthatja beszámolóját, amelynek részletes folyamatáról a Kedvezményezettek e-mailben fognak tájékoztatást kapni.


Így vigyázhatunk szeretteinkre a Koronavírus-járvány idején

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről!

 

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt megjelentek az olyan ál értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és újonnan már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva személyes adatokat próbálnak kicsalni.

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy önkormányzati dolgozónak kiadva magukat személyesen, vagy telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy személyesen keresik meg az idős embereket, ekkor egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártya adatokat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott szervezet nevében (pl.: önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben – látszólag – a védőoltásra is regisztrálnak.

Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az jelentős anyagi károkat okozhat.

A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:

 

 • Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, vagy hivatal kereste meg: 
  • Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által megjelölt intézményt!

 

 • Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
  • Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a hívó nevét, beosztását!

 

 • Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják, hogy az utalás lebonyolításában segítenek!

 

 • Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne adják meg ismeretleneknek sem telefonon, sem személyesen!

 

 

 • Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal!

 

 • Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!

 

 • Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot!

 

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket. forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/igy-vigyazhatunk-szeretteinkre-az-uj-koronavirus-jarvany

 

 


Áramszünet értesítő

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése.
Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Vonyarcvashegy,
Damjanich utca 1.-7.     2021-03-12, 8:30-14:30 óráig

Damjanich utca 2.-4.    2021-03-12, 8:30 14:30 óráig

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:E.ON Ügyfélszolgálat


Lakossági tájékoztató a COVID -19 védőoltás beadásáról

 

TISZTELT VÉDŐOLTÁSRA VÁRÓ BETEGEINK!

 

 

Szeretnénk rövid tájékoztatót adni az oltásra várók számára, és egyben eloszlatni minden tévhitet a témával kapcsolatban!

A háziorvosi szolgálat az oltásokat a Megyei Oltási Munkacsoport utasítása alapján végzi. Ez a munkacsoport határozza meg, hogy mikor, milyen oltóanyagot és hány fő számára biztosít. Amikor az utasítás és az aktuális beteglista a háziorvoshoz eljut, csak akkor tudjuk elkezdeni az érintett személyek kiértesítését. Tehát mindenkitől türelmet kérünk, hiszen:

 

a rendelőben nincs tartósan oltóanyag,

az oltásra kijelölt személyeket a munkacsoport által küldött listáról értesítjük,

azt sem mi döntjük el, hogy az előzőleg regisztrált betegeink milyen típusú oltóanyagot fognak kapni, és hol kell jelentkezniük azért.

 

Kérjük Önöket telefonon és e-mailben ne keressenek ez ügyben, mert ezzel az oltás szervezését és a rendelés menetét hátráltatják! Időbe telik, amíg minden regisztrált személy megkaphatja a védőoltást!

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Jó egészséget kívánunk!

 

Dr.Dudás Margit és Kata nővér


Hulladékszállítási naptár 2021

Elkészült a 2021. évi hulladékszállítási naptár a Zalaispa Zrt részéről, melyet a beérkezett lakossági igényeknek és lehetőségeinkhez mérten próbáltunk kialakítani. Bővült a szelektív gyűjtések száma, februártól minden hónapban lesz minimum két szállítási nap. Amit nem tartalmaz a tábla de biztosan várható: – lomtalanítás november végén – elektronikai hulladékgyűjtés szeptemberben Az elektronikus mellett nyomtatott, kivágható formátumban a Vonyarcvashegyi Hírmondó hátsó oldalán január végén megjelenő számában lesz megtalálható. Bármilyen további kérdés, kérés esetén Szekeres Szabolcs községgazdát keressék a 06 30 156 56 11 telefonszámon.


Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtő zsákokkal kapcsolatban

Tisztelt Vonyarcvashegyi Lakosok!

Ezúton közöljük a Zalaispa Nonprofit Zrt. által megküldött tájékoztatójukat, a szelektív hulladékgyűjtő zsákokkal kapcsolatban.


Kérjük figyelmesen olvassák el, és a szükséges teendőket legyenek szívesek megtenni.

Tisztelettel:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

“Tisztelt Ügyfeleink!

A Vonyarcvashegy település hulladékgazdálkodásának fejlesztése érdekében 2019. évben a vonyarcvashegyi állandó lakosok részére társaságunk 240 literes szelektív edényzetet biztosított. A lakosság részére biztosított volt egy átmeneti időszak annak érdekében, hogy az edényzetből történő szelektív hulladék gyűjtése zökkenőmentesen tudjon végbe menni. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a szelektív zsákok kihelyezésétől nem tekintett el a lakosság egy jelentős része. Így 2020. november 20-án pénteken a településükön eseti jelleggel az állandó lakosok ismételten kihelyezhetik szelektív edényzeteit, és azokat társaságunk elszállítja. Tehát a szelektív zsákokat a szelektív edényzetbe kell elhelyezni, és társaságunk azokat üríti, mellé kihelyezett zsákok szintén nem kerülnek elszállításra. Javasoljuk, hogy a szelektív hulladékokat az edényzetbe való helyezést megelőzően tömörítse, a levegőt távolítsa el belőle.

A pénteki soron kívüli elszállításhoz szükséges azonban egy előzetes regisztráció, mely során megadják az állandó lakosú díjfizető pontos nevét, és fogyasztási helyét 2020. november 19 csütörtök 15,00 óráig a szamlazas@zalaispa.hu e-mail címre.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy díjfizetéssel nem rendelkező ügyfelek a szolgáltatásunkat nem vehetik igénybe. Az üdülő ingatlan díjfizetéssel rendelkező ügyfelek szintén nem jogosultak a szelektív gyűjtésre ezen időszakban, hisz kommunális hulladék díját sem fizetik. A közületek részére a szelektív gyűjtést csak külön szerződés megkötése mellett biztosítjuk, szintén edényzetből, így tőlük sem kerül a pénteki napon sem elszállításra a szelektív hulladék.

Ezúton is jelezzük, hogy csak az állandó lakosok részére, és csak edényzetből végezzük az ürítést, így kérjük hogy amennyiben még nem vette át szelektív edényzetét azt pótolja. Hangsúlyozzuk, hogy a következő szelektív gyűjtés során egy háztartástól egy darab 240 literes szelektív edényzet ürítését tudjuk elvégezni. Bárminemű panaszukkal, adategyeztetés céljából a szamlazas@zalaispa.hu e-mail címen állnak kolléganők rendelkezésükre, vagy jelenleg a hét minden napján a 92/707-510 telefonszámon.

Üdvözlettel:

Zalaispa Nonprofit Zrt.”


Tájékoztatás programokkal kapcsolatban

Kedves  vonyarcvashegyi Lakosok!

A koronavírus terjedésének megnövekedése miatt úgy határoztunk, hogy a Vonyarci Hírmondóban is megjelentetett, a november 6-8 közötti időszakra meghirdetett “Családi Hétvége” programsorozatunk ELMARAD!

A képviselő testülettel közösen úgy döntöttünk, hogy november hónapban nem szervezünk rendezvényeket, bízva abban, hogy decemberben már legalább az adventi külsős rendezvényeken találkozhatunk! A Művelődési Ház és Könyvtár nem zár be, a könyvtár az ismert megszorításokkal látogatható, valamint a kis létszámú szakkörök egyelőre működhetnek szigorúan a törvényi követelmények betartásával! (Maszkhasználat, távolságtartás, stb.)
Megértésüket köszönjük, a képviselők erre vonatkozó hirdetményét az alábbiakban közzétesszük!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 29-én tartott megbeszélésén kinyilvánította, hogy ez évben – a járványügyi helyzetre és ezzel összefüggésben az egészség- és életvédelem elsődlegességére tekintettel – valamennyi beltérben szervezett és előzetesen meghirdetett rendezvényét elhalasztja.

A rendezvények megtartására akkor kerülhet majd sor, amikor az önkormányzat azt a megszokott tartalommal és színvonallal biztosítani tudja, és a járványhelyzet alakulása a rendezvények biztonságos megtartását lehetővé teszi.

Tisztelettel,

Pali Róbert
polgármester


Lomtalanítás, zöldhulladék, elektronikai hulladék szállítás

Zöldhulladék szállítás:

kipakolás: november 12-15.
szállítás: november 16. (hétfő)
A zöldhulladékot rendezett formában, összekötegelve, max. 110 literes zsákban összegyűjtve lehet kipakolni. Az ilyen formában történő kipakolás esetén a szállítás megtörténik, a nem megfelelően, ömlesztett formában kihelyezett zöldhulladékot a szolgáltató nem szállítja el!

Elektronikai hulladék szállítás:

Az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a
települési hulladék szokásos kezelése során nem semmisülnek meg, így károsítják a környezetet. Ilyen veszélyes hulladék például a TV, számítógép, hűtőszekrény,
mosógép, mosogatógép, rádió, mobiltelefon, mikrohullámú sütő, stb.
Értesítjük a vonyarcvashegyi ingatlantulajdonosokat, hogy ezen elektronikai hulladékok elhelyezésére november 19-től 22-ig, 8 és 18 óra között a Telenkó üdülő Petőfi utcai bejáratánál kihelyezett konténerekben nyílik mód.

Lomtalanítás:

A lomhulladékot november 19. és 23. között lehet kihelyezni az ingatlan elé, ezt követően kerül elszállításra.
A Zalaispa Zrt. a lomtalanítás során nem szállítja el az alábbiakban részletezett hulladékokat:
• a háztartásokban naponta képződő hulladék,
kommunális hulladék (gyűjtőedényben
elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
• veszélyes hulladék (pl.: festék illetve festékes doboz,
vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, stb.)
• építési törmelék (pl.: törmelék, bontott ajtó, ablak,
üveget tartalmazó nyílászáró, kőzetgyapot,
lapátos áru: homok, cement, mészhidrát stb.)
• elektronikai hulladék (pl.: hűtő, TV
és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
• autóbontási hulladék, gépjárműroncs
(kivéve: 4 db gumiabroncs/porta, mely elszállításra kerül)
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű,
ezek külön időpontban kerülnek elszállításra)
• állattetem
• szénpor, hamu, föld
• elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött üveg, papír,
műanyag és fém hulladék

A lomhulladékot az ingatlan elé kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek.
Csak a rendezett formában NEM ÖMLESZTVE kihelyezett hulladék kerül elszállításra. Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat az ingatlan előtti közterületen a forgalom
akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni. Amennyiben olyan, a fenti listában szereplő hulladék is kihelyezésre kerül a lomtalanítás alkalmával mely nem
tartozik a lomtalanítási hulladék körébe, úgy annak elszállítása megtagadható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kihelyezett lomhulladék mennyisége egy ingatlan esetében maximum 10 kg/fő lehet, az ingatlanban lakó állandó lakcímmel rendelkezőket
számítva.
Kérjük, hogy a lomhulladékot csak a megjelölt időszakban (november 19-23.) helyezzék ki az ingatlan elé, mert ellenkező esetben, aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, az szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkezménye
lehet a szabálysértési hatóság által kiszabható 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírság.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. §-a alapján, aki közterületen szemetel, vagy
aki a hulladékot közterületen engedély nélkül, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rakja le, szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési
hatóság által kiszabható 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírság.


Októbertől csak NTAK-regisztrációval lehet hirdetni a szállásfoglaló oldalakon

Október 1-jétől minden szálláshelynek, amelyet online közvetítő oldalon hirdetnek, kötelezően fel kell tüntetni a hirdetésen az NTAK regisztrációs számát és típusát. A kormány ezzel az intézkedéssel egy újabb lépést tett a turisztikai ágazat fehérítése felé.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által működtetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) létrehozása 2019-ben szakmatörténeti pillanat volt. A rendszer kötelezővé teszi minden szálláshely számára a szálláshelykezelő szoftver használatát. Az elmúlt év sikertörténet az ágazat digitális átállásában, hiszen mára mintegy 40 000 szolgáltató használ szoftvert. A világjárvány tavaszi megjelenését követően a szálláshelyek digitalizációja és a napi adatszolgáltatás tette lehetővé az adatvezérelt döntéshozatalt az újraindítás érdekében kezdett marketingaktivitások tervezésekor – közölte az MTÜ.

Ezzel együtt azonban még mindig sok szálláshely működik a szürke zónában.

Az MTÜ és a meghatározó szakmai szervezetek között teljes az egyetértés abban, hogy az ágazat fehérítésére további összehangolt lépések szükségesek. A kormány és a szakma közötti egyeztetés és együttműködési megállapodás eredményeként született meg az a döntés, amelynek értelmében 2020. október 1-jétől kizárólag úgy hirdethető egy szálláshely bármely online szállásközvetítő felületen (Airbnb, Szallas.hu, Booking stb.), ha feltüntetik annak NTAK regisztrációs számát és típusát.

A változásról a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2020. október 1-jén hatályba lépő módosítása rendelkezik az alábbiak szerint:

„(4) A szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szálláshely-szolgáltatás esetén a szálláshely-szolgáltató köteles feltüntetni a fogyasztó számára azonosításra alkalmas és látható módon a szálláshelyre vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számot, valamint a 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban rögzítetteknek megfelelően a szálláshely típusát.”

A hirdetésekben közölt regisztrációs szám viszonyítási pontként szolgál majd a kereskedelmi hatóságok (helyi önkormányzatok) számára is, hiszen a célzott ellenőrzések hatékonysága növelhető, ha egy hirdetésben nem szerepel az NTAK regisztrációs szám.

Az MTÜ tájékoztatása szerint az online szállásközvetítők elkötelezettek a jogszabályok tiszteletben tartása iránt, ezért a turizmusirányítással szoros együttműködésben folyamatban vannak a szükséges fejlesztések, amelyek eredményeként folyamatosan ellehetetlenül az NTAK regisztrációs számmal nem rendelkező szálláshelyek megjelenítése ezeken a felületeken.

A jövőben egyre szigorúbb szankciókra számíthatnak azok, akik piaci magatartásukkal jelentős gazdasági és társadalmi kárt okozva rontják az ország belföldi és külföldi megítélését. Ennek egyik első lépcsője a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításával 2020. október 1-jétől életbe lépő szigorítás – közölte az MTÜ honlapján.

A rendelet módosítását a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége már üdvözölte, a szakmai szervezet értékelése szerint ezzel az intézkedéssel jelentősen csökken majd a magán-lakáskiadók igazságtalan versenyelőnye a szállodákkal szemben.

Forrás: https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/csak-ntak-regisztracioval-lehet-hirdetni-a-szallasfoglalo-oldalakon-1171868?fbclid=IwAR0F5dQZkHlAoXQg9XWxjrrV1YzXBgUDxyDo8FpGytDfT7YQXxs36HHe7kM

Tetszik a cikk? Osszd meg másokkal is!