Hírek

Hulladékszállítási naptár 2021

Elkészült a 2021. évi hulladékszállítási naptár a Zalaispa Zrt részéről, melyet a beérkezett lakossági igényeknek és lehetőségeinkhez mérten próbáltunk kialakítani. Bővült a szelektív gyűjtések száma, februártól minden hónapban lesz minimum két szállítási nap. Amit nem tartalmaz a tábla de biztosan várható: – lomtalanítás november végén – elektronikai hulladékgyűjtés szeptemberben Az elektronikus mellett nyomtatott, kivágható formátumban a Vonyarcvashegyi Hírmondó hátsó oldalán január végén megjelenő számában lesz megtalálható. Bármilyen további kérdés, kérés esetén Szekeres Szabolcs községgazdát keressék a 06 30 156 56 11 telefonszámon.


Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtő zsákokkal kapcsolatban

Tisztelt Vonyarcvashegyi Lakosok!

Ezúton közöljük a Zalaispa Nonprofit Zrt. által megküldött tájékoztatójukat, a szelektív hulladékgyűjtő zsákokkal kapcsolatban.


Kérjük figyelmesen olvassák el, és a szükséges teendőket legyenek szívesek megtenni.

Tisztelettel:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

“Tisztelt Ügyfeleink!

A Vonyarcvashegy település hulladékgazdálkodásának fejlesztése érdekében 2019. évben a vonyarcvashegyi állandó lakosok részére társaságunk 240 literes szelektív edényzetet biztosított. A lakosság részére biztosított volt egy átmeneti időszak annak érdekében, hogy az edényzetből történő szelektív hulladék gyűjtése zökkenőmentesen tudjon végbe menni. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a szelektív zsákok kihelyezésétől nem tekintett el a lakosság egy jelentős része. Így 2020. november 20-án pénteken a településükön eseti jelleggel az állandó lakosok ismételten kihelyezhetik szelektív edényzeteit, és azokat társaságunk elszállítja. Tehát a szelektív zsákokat a szelektív edényzetbe kell elhelyezni, és társaságunk azokat üríti, mellé kihelyezett zsákok szintén nem kerülnek elszállításra. Javasoljuk, hogy a szelektív hulladékokat az edényzetbe való helyezést megelőzően tömörítse, a levegőt távolítsa el belőle.

A pénteki soron kívüli elszállításhoz szükséges azonban egy előzetes regisztráció, mely során megadják az állandó lakosú díjfizető pontos nevét, és fogyasztási helyét 2020. november 19 csütörtök 15,00 óráig a szamlazas@zalaispa.hu e-mail címre.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy díjfizetéssel nem rendelkező ügyfelek a szolgáltatásunkat nem vehetik igénybe. Az üdülő ingatlan díjfizetéssel rendelkező ügyfelek szintén nem jogosultak a szelektív gyűjtésre ezen időszakban, hisz kommunális hulladék díját sem fizetik. A közületek részére a szelektív gyűjtést csak külön szerződés megkötése mellett biztosítjuk, szintén edényzetből, így tőlük sem kerül a pénteki napon sem elszállításra a szelektív hulladék.

Ezúton is jelezzük, hogy csak az állandó lakosok részére, és csak edényzetből végezzük az ürítést, így kérjük hogy amennyiben még nem vette át szelektív edényzetét azt pótolja. Hangsúlyozzuk, hogy a következő szelektív gyűjtés során egy háztartástól egy darab 240 literes szelektív edényzet ürítését tudjuk elvégezni. Bárminemű panaszukkal, adategyeztetés céljából a szamlazas@zalaispa.hu e-mail címen állnak kolléganők rendelkezésükre, vagy jelenleg a hét minden napján a 92/707-510 telefonszámon.

Üdvözlettel:

Zalaispa Nonprofit Zrt.”


Tájékoztatás programokkal kapcsolatban

Kedves  vonyarcvashegyi Lakosok!

A koronavírus terjedésének megnövekedése miatt úgy határoztunk, hogy a Vonyarci Hírmondóban is megjelentetett, a november 6-8 közötti időszakra meghirdetett “Családi Hétvége” programsorozatunk ELMARAD!

A képviselő testülettel közösen úgy döntöttünk, hogy november hónapban nem szervezünk rendezvényeket, bízva abban, hogy decemberben már legalább az adventi külsős rendezvényeken találkozhatunk! A Művelődési Ház és Könyvtár nem zár be, a könyvtár az ismert megszorításokkal látogatható, valamint a kis létszámú szakkörök egyelőre működhetnek szigorúan a törvényi követelmények betartásával! (Maszkhasználat, távolságtartás, stb.)
Megértésüket köszönjük, a képviselők erre vonatkozó hirdetményét az alábbiakban közzétesszük!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 29-én tartott megbeszélésén kinyilvánította, hogy ez évben – a járványügyi helyzetre és ezzel összefüggésben az egészség- és életvédelem elsődlegességére tekintettel – valamennyi beltérben szervezett és előzetesen meghirdetett rendezvényét elhalasztja.

A rendezvények megtartására akkor kerülhet majd sor, amikor az önkormányzat azt a megszokott tartalommal és színvonallal biztosítani tudja, és a járványhelyzet alakulása a rendezvények biztonságos megtartását lehetővé teszi.

Tisztelettel,

Pali Róbert
polgármester


Lomtalanítás, zöldhulladék, elektronikai hulladék szállítás

Zöldhulladék szállítás:

kipakolás: november 12-15.
szállítás: november 16. (hétfő)
A zöldhulladékot rendezett formában, összekötegelve, max. 110 literes zsákban összegyűjtve lehet kipakolni. Az ilyen formában történő kipakolás esetén a szállítás megtörténik, a nem megfelelően, ömlesztett formában kihelyezett zöldhulladékot a szolgáltató nem szállítja el!

Elektronikai hulladék szállítás:

Az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a
települési hulladék szokásos kezelése során nem semmisülnek meg, így károsítják a környezetet. Ilyen veszélyes hulladék például a TV, számítógép, hűtőszekrény,
mosógép, mosogatógép, rádió, mobiltelefon, mikrohullámú sütő, stb.
Értesítjük a vonyarcvashegyi ingatlantulajdonosokat, hogy ezen elektronikai hulladékok elhelyezésére november 19-től 22-ig, 8 és 18 óra között a Telenkó üdülő Petőfi utcai bejáratánál kihelyezett konténerekben nyílik mód.

Lomtalanítás:

A lomhulladékot november 19. és 23. között lehet kihelyezni az ingatlan elé, ezt követően kerül elszállításra.
A Zalaispa Zrt. a lomtalanítás során nem szállítja el az alábbiakban részletezett hulladékokat:
• a háztartásokban naponta képződő hulladék,
kommunális hulladék (gyűjtőedényben
elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
• veszélyes hulladék (pl.: festék illetve festékes doboz,
vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, stb.)
• építési törmelék (pl.: törmelék, bontott ajtó, ablak,
üveget tartalmazó nyílászáró, kőzetgyapot,
lapátos áru: homok, cement, mészhidrát stb.)
• elektronikai hulladék (pl.: hűtő, TV
és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
• autóbontási hulladék, gépjárműroncs
(kivéve: 4 db gumiabroncs/porta, mely elszállításra kerül)
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű,
ezek külön időpontban kerülnek elszállításra)
• állattetem
• szénpor, hamu, föld
• elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött üveg, papír,
műanyag és fém hulladék

A lomhulladékot az ingatlan elé kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek.
Csak a rendezett formában NEM ÖMLESZTVE kihelyezett hulladék kerül elszállításra. Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat az ingatlan előtti közterületen a forgalom
akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni. Amennyiben olyan, a fenti listában szereplő hulladék is kihelyezésre kerül a lomtalanítás alkalmával mely nem
tartozik a lomtalanítási hulladék körébe, úgy annak elszállítása megtagadható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kihelyezett lomhulladék mennyisége egy ingatlan esetében maximum 10 kg/fő lehet, az ingatlanban lakó állandó lakcímmel rendelkezőket
számítva.
Kérjük, hogy a lomhulladékot csak a megjelölt időszakban (november 19-23.) helyezzék ki az ingatlan elé, mert ellenkező esetben, aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, az szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkezménye
lehet a szabálysértési hatóság által kiszabható 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírság.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. §-a alapján, aki közterületen szemetel, vagy
aki a hulladékot közterületen engedély nélkül, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rakja le, szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési
hatóság által kiszabható 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírság.


Októbertől csak NTAK-regisztrációval lehet hirdetni a szállásfoglaló oldalakon

Október 1-jétől minden szálláshelynek, amelyet online közvetítő oldalon hirdetnek, kötelezően fel kell tüntetni a hirdetésen az NTAK regisztrációs számát és típusát. A kormány ezzel az intézkedéssel egy újabb lépést tett a turisztikai ágazat fehérítése felé.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által működtetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) létrehozása 2019-ben szakmatörténeti pillanat volt. A rendszer kötelezővé teszi minden szálláshely számára a szálláshelykezelő szoftver használatát. Az elmúlt év sikertörténet az ágazat digitális átállásában, hiszen mára mintegy 40 000 szolgáltató használ szoftvert. A világjárvány tavaszi megjelenését követően a szálláshelyek digitalizációja és a napi adatszolgáltatás tette lehetővé az adatvezérelt döntéshozatalt az újraindítás érdekében kezdett marketingaktivitások tervezésekor – közölte az MTÜ.

Ezzel együtt azonban még mindig sok szálláshely működik a szürke zónában.

Az MTÜ és a meghatározó szakmai szervezetek között teljes az egyetértés abban, hogy az ágazat fehérítésére további összehangolt lépések szükségesek. A kormány és a szakma közötti egyeztetés és együttműködési megállapodás eredményeként született meg az a döntés, amelynek értelmében 2020. október 1-jétől kizárólag úgy hirdethető egy szálláshely bármely online szállásközvetítő felületen (Airbnb, Szallas.hu, Booking stb.), ha feltüntetik annak NTAK regisztrációs számát és típusát.

A változásról a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2020. október 1-jén hatályba lépő módosítása rendelkezik az alábbiak szerint:

„(4) A szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szálláshely-szolgáltatás esetén a szálláshely-szolgáltató köteles feltüntetni a fogyasztó számára azonosításra alkalmas és látható módon a szálláshelyre vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számot, valamint a 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban rögzítetteknek megfelelően a szálláshely típusát.”

A hirdetésekben közölt regisztrációs szám viszonyítási pontként szolgál majd a kereskedelmi hatóságok (helyi önkormányzatok) számára is, hiszen a célzott ellenőrzések hatékonysága növelhető, ha egy hirdetésben nem szerepel az NTAK regisztrációs szám.

Az MTÜ tájékoztatása szerint az online szállásközvetítők elkötelezettek a jogszabályok tiszteletben tartása iránt, ezért a turizmusirányítással szoros együttműködésben folyamatban vannak a szükséges fejlesztések, amelyek eredményeként folyamatosan ellehetetlenül az NTAK regisztrációs számmal nem rendelkező szálláshelyek megjelenítése ezeken a felületeken.

A jövőben egyre szigorúbb szankciókra számíthatnak azok, akik piaci magatartásukkal jelentős gazdasági és társadalmi kárt okozva rontják az ország belföldi és külföldi megítélését. Ennek egyik első lépcsője a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításával 2020. október 1-jétől életbe lépő szigorítás – közölte az MTÜ honlapján.

A rendelet módosítását a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége már üdvözölte, a szakmai szervezet értékelése szerint ezzel az intézkedéssel jelentősen csökken majd a magán-lakáskiadók igazságtalan versenyelőnye a szállodákkal szemben.

Forrás: https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/csak-ntak-regisztracioval-lehet-hirdetni-a-szallasfoglalo-oldalakon-1171868?fbclid=IwAR0F5dQZkHlAoXQg9XWxjrrV1YzXBgUDxyDo8FpGytDfT7YQXxs36HHe7kM


Szeptember 28-tól menetrendi változásokat léptet életbe a Dunántúlon a MÁV-START és a Volánbusz

Szeptember 28-tól versenyképesebb és utasbarát kínálatot vezet be a MÁV-START több dunántúli viszonylaton, a Balaton déli partját, Zalaegerszeget, Nagykanizsát, Keszthelyt, Szombathelyt, Székesfehérvárt és Veszprémet érintően. Valamennyi felsorolt viszonylatokon eltörlik a gyorsvonati pótjegyet. Négy vonalon az InterCity vonatok pedig a jelenleginél olcsóbban, azaz pót- és helyjegy helyett, egységesen mindig 300 forintos helyjeggyel vehetők igénybe. Újabb vonalon vezetik be a virtuális díjszámítást, így olcsóbbá válik a menetjegy ára. A fejlesztések hatására átlagosan 10%-kal válik majd olcsóbbá az utazás.

Nyáron megkezdődött a vasúti és közúti közösségi közlekedés menetrendi összehangolása, mely elsősorban a közép-dunántúli térséget érintette. Az intézkedésekkel kapcsolatos lakossági visszajelzések alapján a megrendelő minisztérium és a MÁV-csoport felülvizsgálta a korábbi menetrend-módosításokat az érintett régiókban élők közösségi közlekedéssel történő kedvezőbb kiszolgálása érdekében. Ennek egyik elemeként szeptember 27-ig meghosszabbították az utószezoni balatoni menetrendet.

Mosóczi Lászlóaz Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az újabb változtatásokról szóló sajtótájékoztatón elmondta, hogy a jelentős árcsökkentő intézkedéseknek és a menetrendi kínálatbővítésnek köszönhetően egy sokkal vonzóbb szolgáltatási csomag szolgálja hétfőtől az érintett dunántúli térségekben élőket, oda közlekedőket. A vasút versenyképességének meghatározó tényezője az ár, a módosítások többféle eszközzel is olcsóbbá teszik a vonatozást az országrészben. A gyorsvonati pótjegyek eltörlése jelentősen bővíti a felár nélküli kínálatot a székesfehérvári utasok, a megyeszékhelyen átutazók számára. A kormány a nemzeti vasúttársasággal közösen azon dolgozik, hogy 2030-ra teljes körűen kiépüljön a korszerű és átjárható hazai vasúti törzshálózat. Addig is további menetrendi és díjpolitikai intézkedésekkel növelik a környezetkímélő közlekedési mód vonzerejét, javítják az utasok kiszolgálásának színvonalát.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette, ahhoz, hogy a vasút legyen a közösségi közlekedés gerince, össze kell hangolni a buszok és a vonatok menetrendjét, meg kell szüntetni a költséges és kihasználatlan párhuzamosságokat, meg kell teremteni az egységes forgalomirányítást és utastájékoztatást. A közös menetrend, az egységes jegyrendszer létrehozása vezet el majd a végső célhoz, a tarifaközösséghez, a modern és kényelmes szolgáltatáshoz. Idén jelentős vasúti fejlesztések történnek a Dunántúlon, a nagyvárosok összeköttetését a fővonalakon a korábbinál sűrűbben, gyorsabban és olcsóbban biztosítja a vasúttársaság az InterCity-vonatok indításával. Szeptember 28-tól főként Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombathely, a Balaton déli partja és Székesfehérvár térségében élők közlekedését kényelmesebbé, tervezhetőbbé, olcsóbbá tevő intézkedéseket, versenyképesebb menetrendi kínálatot és minőségibb, szolgáltatásokat vezet be a MÁV-START és a Volánbusz. A Balaton déli partján mostantól kezdve a nyári időszakon kívül is óránkénti távolsági közlekedést biztosít a vasúttársaság. Nagykanizsa és Keszthely, illetve Budapest között InterCity-k közlekednek majd a gyorsvonatok helyett. Budapest és Székesfehérvár között egész nap félóránként fognak közlekedni az InterCity-k, mindössze 38 perces menetidővel. Budapest és Székesfehérvár között közlekedő valamennyi járaton elfogadják a vasúti bérleteket. Az ütemes menetrenddel a vasút kiszámítható, megbízható összeköttetést biztosít a nagyvárosok között az év minden napján.

Változások a vasúti menetrendben szeptember 28-tól:

Székesfehérvárt érintő valamennyi gyorsvonati pótjegy-köteles vonat, illetve vonatrész, valamint a 19804-es és 19807-es számú Keszthely–Szombathely, valamint a 8802-es és 8803-as számú Pécs–Tapolca közötti vonatok esetében eltörlik a gyorsvonati pótjegyet. A székesfehérvári utasok számára jelentősen bővül a felár váltása nélkül elérhető kínálat. A Székesfehérvártól távolabbra vagy távolabbról utazóknak pedig akár 475 forinttal is kevesebbe kerül majd a felár díja. A 65 éven felüliek és a 3-6 év közötti gyermekek így ingyen utazhatnak az érintett gyorsvonatokon.

Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Zalaegerszeg, illetve Szombathely, valamint a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, illetve Keszthely közötti viszonylatokon közlekedő vonatok InterCity vonatrészei a jelenleginél olcsóbban, azaz pót- és helyjegy helyett egységesen mindig 300 forintba kerülő helyjeggyel vehetők igénybe. Ez az intézkedés akár 475 forintos megtakarítást is jelenthet Szombathely végállomásig.

A vasúttársaság a dunántúli térségben bevezeti a virtuális díjszámítást, ami azt jelenti, hogy Budapest meghatározott állomásai (Déli, Kelenföld, Keleti, Ferencváros pályaudvarok és Kőbánya-Kispest vasútállomás, Ferihegy megállóhely) Keszthely, illetve Nagykanizsa között mindkét irányban a jelenlegi, jellemzően a 200-240 km-es díjövezetbe tartozó menetdíjak helyett egy díjövezettel kevesebbet kell majd fizetni.

Balaton déli partján a nyári időszakon kívül is óránkénti távolsági közlekedést biztosít a vasúttársaság reggel 6 óra 35 és este 19 óra 35 perc között, az egyik órában Nagykanizsára 2 óra 58 perces menetidővel, másik órában Keszthelyre 2 óra 29 perces menetidővel. A két város és Budapest között InterCity-k közlekednek a gyorsvonatok helyett.

Az intézkedéssel nem csupán Keszthely és Nagykanizsa elérése javul, hanem az év minden napján óránként közlekednek vonatok a Balaton déli partján fekvő települések és a főváros között. Budapest és Székesfehérvár között pedig egész nap félóránként fognak közlekedni az InterCity-k 38 perces menetidővel.

Budapest és Zalaegerszeg között 3 óra 1 perces menetidővel, illetve Szombathely között 3 óra 9 perces menetidővel – Székesfehérváron és Veszprémen át – továbbra is kétóránként, ütemesen közlekednek a Göcsej, illetve Bakony InterCity-k. Kényelmes és gyors eljutást biztosítanak a nyugat-dunántúli megyeszékhelyekre a korszerű, klímás, igényes IC+ kocsiknak köszönhetően, amelyekkel február óta rendszeresen utazhatnak a térségben. A vonatokon – a menetrendi meghirdetéstől függően – kerékpárokat is lehet szállítani, melyhez – az utazóközönség magasabb minőségű kiszolgálása érdekében – kötelező a kerékpárhelyjegy megváltása. Szombathelyre Győrön át is el lehet jutni a jövőben is.

A nagyvárosokban a vasúti ütemes menetrendhez csatlakozva autóbuszos csatlakozásokat alakítunk ki. Szeptember 28-tól többek között Budapest és Zalaegerszeg között öt, Budapest és Nagykanizsa között négy, Budapest és Székesfehérvár között hat új járatpár lesz naponta. Az autóbuszjáratok menetrendjét összehangolták az InterCity vonatok menetrendjével, hogy a fővárosba utazóknak egyenletes közlekedést biztosítsanak.

 

Változások a Volánbusz menetrendjében szeptember 28-tól:

A dunántúli járatokat érintően

Budapest és Zalaegerszeg között öt, naponta közlekedő járatpárt állít vissza a busztársaság, melyek közül négy Hévíz, egy pedig Sármellék érintésével közlekedik. Az autóbuszok Zalaegerszegről Budapestre naponta 5:24, 8:49, 10:49, 13:24 és 16:49-kor, Budapestről 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 és 18:00 órakor indulnak. A hétvégi időszakban pénteken, vasárnap és hétfőn további autóbuszok is közlekednek, és valamennyi járattal kevesebb mint 3 óra alatt elérhető lesz a zalai megyeszékhelyről a főváros.

Budapest és Nagykanizsa között négy, naponta közlekedő járatpárt állít vissza a társaság. Az autóbuszok Nagykanizsáról Budapestre naponta 5:40, 8:40, 14:40 és 16:40-kor, Budapestről Nagykanizsára 8:00, 10:30, 16:00 és 19:00 órakor indulnak, két járatpár Zalakaros érintésével, kettő pedig Budapest és Nagykanizsa között végig az autópályán közlekedik, így a főváros Nagykanizsáról akár kevesebb mint 2,5 óra alatt is elérhető lesz.

Az autóbuszjáratok többsége esetében a menetrendet úgy alakította ki a társaság, hogy az InterCity vonatok indulásai között egyenletes, a fővárosba utazók számára optimális indulási és érkezési időpontokat biztosítson. A Budapest és Zala megye között visszaálló autóbuszjáratok tekintetében a Volánbusz magas szolgáltatási színvonalat biztosító autóbuszokat közlekedtet majd, melyek többek között wifivel, USB és 230 V hálózati csatlakozóval is rendelkeznek, ezzel is biztosítva utasaink mobil eszközeinek töltési lehetőségét, hozzájárulva az utazási idő hasznos eltöltéséhez.

Budapest és Székesfehérvár között hat új járatpár indul, valamint újra közvetlen autóbuszjárat köti össze Tamásit Székesfehérvár érintésével a fővárossal. Ezen járatok esetében a Volánbusz úgy határozta meg a menetrendi időpontokat, hogy – az elővárosi kiszolgálási jelleghez igazodóan – minél kedvezőbben megfeleljen a Budapest irányában jelentkező hivatásforgalmi utazási igényeknek, igazodva a nappali műszakos kiszolgáláshoz és az irodai munkavégzéshez.

A társaság minden Budapest és Székesfehérvár között közlekedő járaton elfogadja a vasúti bérleteket, az autópályás járatok pedig kiegészítő jegy váltásával vehetők igénybe.

 

Az elővárosi és regionális járatok esetében

Budapest–Tápiószecső–Tápiószentmárton/Tóalmás–Szentlőrinckáta vonalon a Volánbusz az alábbiak szerint módosítja, illetve bővíti kínálatát:

– a jelenleg Budapest, Népliget végállomással közlekedő járatok ismét Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar végállomásra érkeznek, illetve onnan indulnak,

– a reggeli időszakban további három, a délutáni és esti időszakban négy új járat indul.

A menetrend-módosítással egyidejűleg a busztársaság – érvényességük lejártáig – elfogadja az alábbi bérleteket az ismételten Stadion, autóbusz-pályaudvar végállomással közlekedő járatokon:

– a Népligetig megváltott normál és Budapest-bérletet kiegészítő bérleteket,

– a jelenleg a 31-es úton közlekedő autóbusz-járatok igénybevételére tápiószecsői átszállással jogosító bérleteket.

 

Budapest és Kisbér közötti közvetlen autóbuszos kapcsolat újbóli megteremtése érdekében a Volánbusz egy munkanapokon közlekedő járatpárt állít vissza, amely Kisbérről reggel 4:55-kor, Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarról délután 17:35-kor indul.  Emellett vasárnap késő délután új gyorsjárat is indul Kisbérről 18:25-kor. Az autóbuszjárat 2 óra alatt éri el a térségből a fővárost, biztosítva a diákok gyors és kényelmes eljutását Budapestre.

A reggeli és délutáni időszakban kettő 770-es Kisbér – Oroszlány – Tatabánya – Zsámbék – Budapest útvonalon közlekedő járat útvonala meghosszabbodik az Őrmezői pályaudvartól a Déli pályaudvarig.

A fenti módosításokhoz kapcsolódóan a társaság többek között a 1190-es számú, Budapest–Balatonfüred–Balatonalmádi–Keszthely–Zalaegerszeg vonal, a 1212-es számú, Budapest–Veszprém–Keszthely–Hévíz vonal és a 6216-es számú, Zalaegerszeg–Hévíz–Keszthely vonal esetében is bevezet kisebb mértékű változásokat.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/szeptember-28-tol-menetrendi-valtozasokat-leptet-eletbe-dunantulon-mav

 


Sajtóközlemény  

Megvalósult a csapadékvíz csatornahálózat fejlesztése Vonyarcvashegyen2018/05/31

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 70 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a település frekventált területein fekvő utcákban csapadékvíz csatornahálózat fejlesztésére. A Helikon és Rákóczi utcákban történő fejlesztések régóta meglévő problémákat orvosoltak, a projekt megvalósításával a helyi vízkár veszélyezettségének csökkentését érte el Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata. Az infrastrukturális beruházást kiegészítették szemléletformáló előadások is.

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívásra benyújtott projekt támogatásáról 2017. májusában született döntés. A szükséges tervek és engedélyek már rendelkezésre álltak, ezért a döntés és a végleges műszaki tartalom jóváhagyása után rövid idő alatt eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le a megvalósító önkormányzat, melynek keretében kiválasztásra került a kivitelezést végző vállalkozó.

 

A munkálatok ez év januárjában megkezdődtek és már májusban átadásra kerültek az új beruházások. A projekt keretében a Helikon utca és a Rákóczi utca szakaszain, összesen 892 folyóméteren újult meg a csapadékvízelvezető hálózat. A sikeres pályázat részeként beépítésre került egy 5 m3-es tartály is, mely az összegyűjtött csapadék locsolási célra történő hasznosítását segíti. A lakosság szemléletformálását egy 6 alkalmas előadássorozat segítette.

A projekt eredményeképpen települési szinten megvalósult az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás, a környezeti állapot javítása és a település belterületére hullott csapadékvizek elvezetése, hasznosítása.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország Kormányának társfinanszírozásával valósult meg.

 

A projektről bővebb információt a www.vonyarcvashegy.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

 

Varga Zsófia pályázati referens

Elérhetőség: 83/348-028, palyazat@vonyarcvashegy.hu


Mozdulj Balaton Sporttalálkozó

Huszonegy strand csapatai küzdöttek a XVI. Mozdulj Balaton Sporttalálkozón

Újból Ábrahámhegy a legsportosabb balatoni település

Huszonegy település több mint harminc csapatának részvételével, immár tizenhatodik alkalommal rendezték meg Vonyarcvashegyen a „Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozót. A nyarat átfogó szabadidős programsorozat zárásaként a résztvevő strandok együttesei mérhették össze egymással az erejüket három sportágban, streetballban, kispályás labdarúgásban és strandröplabdában. Az eredmények összesítése után kiderült, hogy a Balaton legsportosabb települése címet – az elmúlt évhez hasonlóan, a rendezvény történetében pedig már nyolcadik alkalommal – Ábrahámhegy érdemelte ki.

A szezon utolsó hétvégéjén, kitűnő idő fogadta a résztvevőket a Lido strandon, a hagyományos nyárzáró sportrendezvényen.

A résztvevő települések csapatait Fekete-Páris Judit, a Balaton Fejlesztési Tanács gazdasági igazgatója, Bartsch János, a programsorozat főszervezője és Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere köszöntötte.

A strandröplabda-tornára 12 páros nevezett, és végül, csakúgy, mint egy esztendővel ezelőtt, az ábrahámhegyiek bizonyultak a legjobbnak, ezúttal a révfülöpiek előtt. A streetballcsaták is sok izgalmat hoztak, és ezen a napon a keszthelyiek kerekedtek felül. A tavalyi győztes balatonfenyvesieknek ezúttal be kellett érniük a második hellyel. A kispályás labdarúgótornán is egymást érték a látványos mérkőzések, és a balatonszepezdiek meg sem álltak az első helyig, vagyis megvédték 2019-es bajnoki címüket. Az elért eredmények összesítése után kiderült, hogy a Balaton legsportosabb települése címet az idén is Ábrahámhegy érdemelte ki, Balatonfüred és Keszthely előtt.

A programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága és a települési önkormányzatok támogatásával, a Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében valósult meg. A helyi szervezők három megye, Veszprém, Zala és Somogy 38 strandján várták a szervezett keretek között sportolni szándékozókat az elmúlt szűk két hónapban.

Eredmények:

Streetball, Skoda László-emlékverseny (12 csapat):

 1. Keszthely, 2. Balatonfenyves, 3. Balatonfűzfő.

Strandfoci (10 csapat):      1. Balatonszepezd, 2. Zamárdi, 3. Ábrahámhegy.

Strandröplabda, Csiszár Géza-emlékverseny (12 páros):

 1. Ábrahámhegy, 2. Révfülöp, 3. Balatonszárszó.

Összesített végeredmény, a Legsportosabb Település címért:

 1. Ábrahámhegy, 2. Balatonfüred, 3. Keszthely.

Kiegészítő versenyek eredményei, A kapura rúgó verseny győztese: Marosi Áron.

A röplabda nyitóverseny győztese: Láng Viktória és Galó Tibor.
A helyi programszervezők közül 2020-ban Balatoni Beáta (Balatonszárszó, Móricz utcai strand), Galó Tibor (Szántód) és Hirschmann András (Zamárdi) részesült elismerésben.

XVI. Mozdulj Balaton Sporttalálkozó eredményei letölthető itt.

A rendezvényeken készült képeket megtekintetik facebook oldalunkon.


Elindultak a természetjáró Kajla-körök

Országszerte húsz tanösvényt, körtúrát, családbarát kirándulóhelyet ajánl a kisiskolások és családjaik figyelmébe Kajla-körök néven július 22-től a Kajla program. A program azon túl, hogy népszerűsíti a környezettudatos természetjárást, a belföldi turizmus élénkítését is szolgálja.

A Magyar Turisztikai Ügynökség idén másodszor indította útjára kifejezetten a gyermekeknek szóló nyári kampányát azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb általános iskolás megismerje és családjával beutazza Magyarországot, minél több élményt gyűjtsön. A gyermekek Kajlát követve fedezhetik fel Magyarország csodáit.

A kampány ebben az esztendőben számos újdonsággal, játékkal bővült. A legújabb elemként elindult Kajla-körök központjában a családbarát kirándulóhelyek, tanösvények állnak, amelyek a túra élménye mellett a gyermekek számára egyéb érdekességeket is nyújtanak, mint például az erdei játszótér, az erdei vasút, vagy a vadaspark – tájékoztatott az MTÜ közleményében.

A kampány 20 körrel indul el, ezek később folyamatosan bővülnek. A tanösvényeken a pecsétek mellett a gyerekek Kajla-karikákat is gyűjthetnek – 3 ezüstöt egy arany karikára válthatnak majd.

A Kajla-körökről bővebben a kajla.hu weboldalon és a túraútvonalak helyszínein található kiadványokban olvashatnak az érdeklődők, amelyek majd a Tourinform irodákban is elérhetőek lesznek. A gyerekek mindemellett a Hol vagy, Kajla mobilalkalmazásban is megismerkedhetnek az új játékkal.

“A turizmus újraindult, az ágazat életben maradt, de sikerre vinni csak együtt lesznek képesek a szereplők. Ehhez van szükség olyan kezdeményezésekre, mint a Kajla program, melynek célja, hogy az alsó tagozatos iskolások utazásaik során játékos formában még jobban megismerjék hazánk történelmi, természeti, kulturális értékeit és csodáit, és szüleikkel együtt minél gyakrabban keljenek útra” – mondta a Kajla-köröket bemutató sajtótájékoztatón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A program keretében július 1. és augusztus 31. között a gyerekek tavalyi Kajla útlevelükkel idén is díjmentesen utazhatnak a MÁV-START Zrt., a GYSEV Zrt. belföldi járatain, a BAHART és MAHART egyes útvonalain. Idén is több helyen kaphatnak a gyerekek Kajla képeslapot, amit a Posta augusztus 30-ig díjmentesen kézbesít.

Júniusban, a tanév végével indult el a Kajla-makett kampány, amely augusztus 20-ig tart. A játék során a gyerekek Magyarország 20 nevezetességét építhetik fel. A makettekről készült képeket pedig beküldhetik az iskolások.

Idén is számos, összesen 262 állomáson gyűjthetik a gyerekek a pecséteket és országszerte közel 150 ponton kaphatnak kedvezményeket. Pluszérdekesség, hogy hamarosan hazai éttermekben is találkozhatunk Kajlával, ahol a várakozást érdekes Kajla-kvízek teszik majd élvezetesebbé a kisebbeknek, interaktív tányéralátét formájában.

Jelenleg csaknem félmillió útlevél van forgalomban, és 50 ezer Kajla-kör kiadvány érhető el országszerte.

Az eddig meghirdetett 20 Kajla-kör:
Kecskeméti Arborétum, KecskemétGyadai tanösvény, Katalinpuszta KirándulóközpontBúbos vöcsök tanösvény, BalatonmagyaródAbaligeti Denevér tanösvény, AbaligetKörösvölgyi Állatpark, SzarvasPisztráng tanösvény, LillafüredSóstói tanösvény, SzékesfehérvárBoszorkány meseösvény, SopronSzolnoki Széchenyi Parkerdő és Játszótér, Turisztikai tanösvény, SzolnokTardosi lombkoronaösvény és Malom-völgy tanösvény, TardosKirályréti tanösvény, KirályrétDeseda kalanderdő, MagyaregresKörtike tanösvény, SzalafőKossuth-kilátó, Vulkán tanösvény, Mencshely és Öreg Bükk tanösvény, SzentjakabfaTiszai tanösvény, MártélyMogyoróhegyi Természetismereti tanösvény, VisegrádHármashegyi Felfedező tanösvény, DebrecenSzalajka-völgyi természetvédelmi bemutatóösvény, SzilvásváradPáfrány tanösvény, PálházaForgó-tavi tanösvény, Pörböly

Forrás: https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/elindultak-a-termeszetjaro-kajla-korok-1170956?utm_source=turizmus.com+bulletin&utm_campaign=103a1f0b19-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_23_08_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8b0643d5d5-103a1f0b19-157820181


Kék Hullám Zászló verseny eredményei

Ez a 35 legjobb strand 2020 nyarán a Balatonnál: itt a hivatalos toplista!

Idén is minősítették a balatoni strandokat a Kék Hullám Zászló verseny keretein belül. Ahogy azt már megszokhattuk minden évben adott szempontok alapján sorolják kategóriákba a magyar tenger strandjait. Ebben az évben, a koronavírus-járvány miatt, egy kicsit későbbre tolódott a verseny eredményhirdetése, de ennek ellenére is minden pályázó megkapta a megérdemelt csillagot.

Idén összesen 35 strandot minősítettek a Kék Hullám Zászló versenyen, melynek 2004 óta az a célja, hogy ösztönözze a Balaton környéki strandokat a fejlesztésre és a korszerűsítésre. A Kék Hullám Zászlók kiosztására ebben az évben Zamárdi kertmozija adott otthont, az eseményen a HelloVidék is részt vett. A bíráló bizottság tagjai a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Nők a Balatonért Egyesület, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályainak munkatásaiból álltak.

A Vonyarcvashegyi Lidó Strand az 5 csillagos minősítést érte el. 

Öt csillag minősítést elért strandok:

 • Balatonföldvári Keleti Strand
 • Zamárdi Nagystrand
 • Balatonalmádi, Wesselényi Strand
 • Balatonberény, Községi strand
 • Alsóörs, Községi Strand
 • Balatonfüred, Esterházy Strand
 • Balatonfüred, Kisfaludy Strand
 • Szigliget Községi Strand
 • Csopak Községi Strand
 • Balatonederics Zöld Hullám strand
 • Vonyarcvashegy Lido Strand
 • Keszthely Városi Strand
 • Gyenesdiás Diási Játék strand
 • Gyenesi Lido strand
 • Balatongyörök Községi Strand
 • Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strand
 • Badacsonytomaj Városi Strand

Forrás: https://www.hellovidek.hu/utazas/2020/07/15/ez-a-40-legjobb-strand-2020-nyaran-a-balatonnal-itt-a-hivatalos-toplista

Tetszik a cikk? Osszd meg másokkal is!